Výrobný profil spoločnosti SCHILLER spol. s r. o.

pozostáva z: CNC Sústruženia, CNC Frézovania, Zváranie, zámočníckych a montážnych prác a 3D CNC Merania