Dňom 28.02.2017 preberá Marek Schvantner pracovnú pozíciu správcu technickej prípravy výroby (TPV), hospodárenia s náradím (OHN) po pani Kataríne Ráczovej, ktorá naše rady opustila za pracovnú pozíciu bližšie k jej bydlisku.
Plánovanie výroby a správu zákaziek prevzala sl. Dominika Piecková.
Touto cestou chcem v mene všetkých pracovníkov firmy ešte raz poďakovať pani Kataríne Ráczovej za veľký odborný a ľudský prínos ktorý po dobu svojej činnosti u nás priniesla. Jej zásluhou bolo vybudované TPV, OHN a plánovanie výroby v programe DIALOG 3000.