Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakupuje vertikálne centrum EMAG VL7

Pre opracovanie sériovú výrobu ložiskových krúžkov pre konkrétny rozmer Ø240 mm ktoré vyrábame už desať rokov sme sa rozhodli pred tromi rokmi pre investíciu do sústružníckeho vertikálneho centra VL-7. Našimi cieľmi bolo zvýšenie produktivity, zníženie zmätkovitosti (sledovaný parameter PPM), zníženie fyzickej námahy obsluhy a v neposlednom rade duševnej hygieny práce pre obsluhu.


Realizácia prebiehala v troch etapách, príprava projektu, inštalácia a odladenie.
Posledná etapa bola časovo najnáročnejšia. Vertikálny plne automatický spôsob obrábania si vyžaduje dokonalé zvládnutie súladu troch požiadaviek . Produktivity, dosiahnutia požadovaných tvarov v predpísanej kvalite a riadenej tvorbe triesky. To všetko musí opakovane 24-hodín denne, 7-dní v týždni spoľahlivo fungovať pri celej škále dodávaných kovaných polotovarov od 3 dodávateľov, v celom spektre dovolených mechanických a rozmerových odchýlok. Vtedy som si spomenul na mojich vysokoškolských profesorov, a hlavne na slová Doc. Ing. Gejza Dunaya, ktorý zdôvodňoval dôvody kontrolovanej tvorby triesky nie len pre rezný proces, ale aj bezpečnosť, meracie procesy a tiež odvod z pracovného priestoru a obrobku. Taktiež nezanedbateľnú odbornú pomoc nám poskytol Ing. Igor Varga z firmy Walter. Táto fáza trvala 6-mesiacov bez denného časového obmedzenia.