Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakupuje najmodernejšie frézovacie centrum HYUNDAI-KIA HS 630

Investícia horizontálneho dvojstolového frézovacieho centra HS 630 nám rozšírila technologické možnosti opracovania kubických dielcov, kde sme mohli začať obrábať nové typy obrobkov, ktoré sme dovtedy nevedeli robiť na vertikálnych frézach.

Zvýšila sa produktivita cca o 50%, u niektorých typov obrobkov až o 200%. Hlavne sme zvýšili presnosť obrábania odstránením polohovania obrobkov obrábaných z viacerých strán.

Overená kvalita nami roky používaných strojov HIUNDAY –KIA bola zvolená aj pre túto investíciu. Dosahujeme opakovanú sériovú presnosť napríklad pri opracovaní otvorov Ø 290 až Ø 400 mm v triede presnosti G6. Štandardom sú výrobky s predpísanými odchýlkami tvaru a polohy v presnosti IT-6, IT-7. Samozrejmosťou sú používané kvalitné nástroje ISCAR, WALTER, FRAISA, a pod.