Dňa 24. 02 . 2017 sme inštalovali nové výkonné a presné vertikálne CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus . Je to ďalší v poradí už ôsmy CNC obrábací stroj firmy HYUNDAI-WIA v našom strojovom parku. Ich kvalita, výkonnosť a spoľahlivosť nás neustále presviedčajú o vysokom štandarde tejto značky preto naša voľba bola jasná. Taktiež odbornosť dodávateľskej firmy PROFOKA SK je nám zárukou plného využívania kapacitných možností týchto strojov.


Touto inštaláciou SCHILLER spol. s r.o. rozšírila svoje kapacity v opracovaní dielcov o ďalší stroj čo predstavuje mesačne cca 400-500 hodín. Jeho pracovný priestor je X=1 060mm,Y= 500mm, Z=635 mm a maximálna hmotnosť obrobku 800 kg. Cieľom nás je stále poskytovať odberateľom kvalitné služby s dostatočnou kapacitou a to bol náš hlavný zámer.
MS