Poďakovanie

Dňa 17.02.2016 uplynul rok od môjho vážneho úrazu, ktorý ma vyradil na niekoľko mesiacov z pracovnej činnosti.
Touto cestou chcem poďakovať :
– Kolegom a všetkým spolupracovníkom, že zvládli všetky úlohy a firma ukázala sa u svojich partnerov ako fungujúci celok aj v prípade takejto udalosti.
– Obchodným partnerom, že zachovali našej firme svoju priazeň a dôveru aj naďalej.
– Osobité poďakovanie patrí rodinným príslušníkom, ktorí zodpovedne pristúpili k danej situácii, zastúpili ma a pomohli mi vrátiť sa späť.
– Veľké poďakovanie patrí lekárom a ľuďom, ktorí boli na mojej ceste k návratu.
Martin Schiller