SLOVENSKÉ STROJÁRSTVO EXPORTOVANÉ DO NEMECKA A SVETA S 25 ROČNOU TRADÍCIOU

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. je strojárskou spoločnosťou s tradíciou už viac ako 23 rokov a so sídlom v meste Lučenec, Slovenská republika.
Patrí medzi najväčšie regionálne firmy podnikajúce v oblasti presného strojárstva. Disponuje modernými, plne automatizovanými a výkonnými obrábacími strojmi s CNC riadením a taktiež špičkovým 3D meraním kvality výroby.

1992

Prvopočiatky

Prvopočiatky spoločnosti siahajú do roku 1992 kedy živnostník Ing. Martin Schiller zakladá malú firmu zameranú na výrobu zámočníckych výrobkov, bránových systémov a pridruženej výroby. Poskytuje komplexné služby atypických strojárskych a stavebných kovových výrobkov v rozsahu návrhu vzhľadového a úžitkového Designu, Konštrukčno-Technologického riešenia a Výroby. Za obdobie štyroch rokov od jej vzniku sa stáva významným európskym výrobcom servisných zdvíhacích zariadení pre cestné motocykle.

1998

Vznik spoločnosti SCHILLER spol. s r. o.

Zakladá sa spoločnosť SCHILLER, spol. s r. o., ktorá preberá všetky aktivity pôvodnej firmy.

2001

CNC obrábanie

Ukončuje sa výroba motocyklových zdvihákov a atypických strojárskych a stavebných kovových výrobkov.

Spoločnosť sa začína zameriavať na oblasť CNC obrábania. Nosnou oblasťou sa stáva CNC trieskové opracovanie, výroba menších zvarencov s presnám opracovaním. Ako doplnok má firma od svojho vzniku divíziu Predaj zváracej techniky, brusiva a náradia.

2005

Kvalita

Od roku 2005 je spoločnosť pravidelne certifikovaná v systéme riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

Rok 2007 sa pokladá za rok investícií, kedy prebehli rekonštrukčné práce na úprave a rozšírení výrobných priestorov. Najväčšie investície boli vynaložené do nového výrobno-technologického a softwarového vybavenia výrobnej divízie. V roku 2008 sa uvádza do prevádzky nové pracovisko oddelenia technickej kontroly s 3D meracím zariadením X-Orbit 87 – WENZEL.

2010

Súčasnosť

Výstavba novej výrobnej haly a nákup nových CNC technológii: nákup horizontálneho frézovacieho centra HS 630, nasledovala kúpa vertikálneho sústružníckeho centra EMAG VL7 a rozšíruje sa meranie kvality technoligickým vybavením merania kontúr – Contourecord 1700S03

Kombinácia CNC trieskového obrábania na sústruhoch ako aj frézach v spojení s možnosťou zvárania kubických výrobkov a ich následné opracovanie a merania na 3D meracom prístroji dáva spoločnosti SCHILLER spol. s r. o. záruku, že je konkurencie schopná s firmami podobného zamerania a dáva to predpoklad jej trvalého fungovania v oblasti firiem presného strojárstva.

VÝROBNÝ PROFIL SPOLOČNOSTI SCHILLER spol. s r. o.

je diverzifikovaný do štyroch divízií ktoré medzi sebou aktívne kooperujú.

Výrobný katalóg spoločnosti SCHILLER spol. s r. o.

Dovoľujeme si Vám predstaviť náš výrobný katalóg s najtypickejšou výrobou pre spoločnosť SCHILLER spol. s r. o.

Cieľovými odberateľmi naších výrobkov sú KINEX BEARINGS, TATRAVAGÓNKA

Ale aj nemecké firmy ako sú Detshe Bahn,ISN, ELH, MEyER,  výrobcovia stavebných strojov, a požiarnej techniky, či energetichých zariadení

LOŽISKOVÉ KRÚŽKY

Presne opracované ložiskové krúžky z výkovkových polotovarov o priemeroch 150-300 mm.

Mesačná kapacita produkcie je až 22 000 ks.

Ložiskové krúžky dodávame v predpísanom antikoróznom balení.

VAGÓNOVÉ NÁPRAVOVÉ KOMPONENTY

Vagónové nápravové komponenty sú opracovávané výkovky do priemeru 700 mm

SÚČASTI STAVEBNÝCH STROJOV

Súčasti stavebných strojov vyrábame do hmotnosti  650 kg.

Komponenty sú určené hlavne do strojov pre dopravu stavebných hmôt.

Komponenty vyrábame zváraním základných telies a následným opracovaním v požadovanej kvalite

DIELCE MANIPULAČNEJ TECHNIKY

Dielce vyrábame podľa dodanej technickej dokumentácie kompletne zmontované.

Povrchovo upravené celky o hmotnosti do 200 kg sú vyrábané z oceľových výpalkov, zvárané a presne opracované.

LOŽISKOVÉ ULOŽENIA

Podľa dopytu zákazníka sme schopný vyrábať pre ložiská do priemeru 400 mm  z oceľových, odlievaných , prípadne kovaných polotovarov.

SKRINE PREVODOVÝCH ZARIADENÍ

Skrine prevodových zariadení yrábame hlavne zváraním a následne presným opracovaním, prípadne opracovaním odliatkov šedej, alebo tvárnej zliatiny

SPOJKOVÉ A KOTÚČOVÉ DIELY

Diely sa vyrábajú do priemeru 450, výnimočne 700 mm a môžu byť rôznej hlavne z kovových polotovarov aj zváraných, kovaných či odlievaných.

RÔZNE PRESNE OPRACOVANÉ DIELCE, PRÍPADNE MONTÁŽNE CELKY

Vieme vyrobiť  a dodať strojárke výrobky ktoré zodpovedajú možnostiam našich technologických zariadení a odborným skúsenostiam získaným za 25 ročnú dobu fungovania firmy.

Kontaktné informácie

ADRESA SPOLOČNOSTI

SCHILLER spol. s r. o.
Továrenská III / 523
984 01  Lučenec
Slovenská republika

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 36032069
IČ DPH: SK2020080898
DIČ: 2020080898 / SK2020080898

Ing. Martin Schiller

konateľ

schiller@schiller.sk

00421 907 88 25 33

Ing. Viktória Schillerová

personalita

ekonomika@schiller.sk

Bc. Tomáš Schiller

reklama

tomas@schiller.sk

00421 915 803 491

Ing. Marek Korim

zákazkový manažér

korim@schiller.sk

00421 907 308 690

Ing. Jozef Debnárik

výrobný manážer

debnarik@schiller.sk

00421 948 625 010

Katarína Ráczová

technologický manažér

raczova@schiller.sk

00421 918 515 238

PaedDr. Marek Krupa

vedúci kvality

krupa@schiller.sk

00421 908 608 773

Bc. Jozef Švantner

technická príprava výroby

svantner@schiller.sk

Róbert Pápayi

vedúci predajne

predajna@schiller.sk

00421 905 243 351

Máte otázky? Chceli by ste s nami spolupracovať ? Kontaktujte nás