Slovenské strojárstvo exportované do Nemecka a sveta s 25 ročnou tradíciou

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. je strojárskou spoločnosťou s tradíciou už viac ako 25 rokov a so sídlom v meste Lučenec, Slovenská republika.

Patrí medzi najväčšie regionálne firmy podnikajúce v oblasti presného strojárstva.

Disponuje modernými, plne automatizovanými a výkonnými obrábacími strojmi s CNC riadením a taktiež špičkovým 3D-CNC meraním výroby.