Nulový bod

V druhej polovici minulého roku sme zrealizovali výrobu upínacieho systému pre rýchle a presné opakované upínanie prípravkov na frézovacom centre HS 630 v spolupráci s firmou HOFFMANN-Group. Upínacie prvky výrobcu ZERO CLAMP sme osadili do nami vyrobených základných dosiek.

V novembri –decembri 2015 prebehla inštalácia. Naše ciele sa zatiaľ plnia, pretože sme skrátili výmenu a zoradenie spojené s nameraním prípravkov na stroji z dovtedajších cca od 4-roch do 12 hodín na súčasné 0,5 až 1.5 hod. opakovaná kontrolovaná presnosť osadenia prípravkov na stroji je 0,01- 0,02 mm v závislosti od veľkosti prípravku (platnosť trigonometrických rovníc: odchýlka opakovanej polohy- dĺžka ramena- uhol). S tým sme zaviedli evidenciu a opätovné nahrávanie súradníc nulových bodov ako súčasť kompletných zoraďovacích listov.
Následne sa znížila nepodarkovosť na zoraďovacích kusoch vo výrobných dávkach. Obrobok upnutý na prípravku vieme presunúť na meracie pracovisko a po odmeraní ho vieme vrátiť na stroj a upnúť presne na pôvodné súradnice, spraviť úpravy či dokončiť. Zvýšili sme opreratívnosť, variabilitu a skrátili sme dodacie lehoty. A vytvorili sme voľné kapacity, ktoré vieme ponúknuť naším ďalším zákazníkom.