Exkurzia zo Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

Dnes sme mali tú česť, že našu firmu navštívili 16-ti poslucháči z Katedry výrobnej techniky Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach s doc. Ing. Jozef Svetlíkom, PhD. zástupcu vedúceho katedry PROF. ING. PETERA DEMEČA, CSC..

Pracovníkmi firmy im bola prezentovaná činnosť malej strojárskej firmy
1.Ing. Martin Schiller im odprezentoval históriu, súčasnosť a plány firmy do budúcna, vrátane novej investície peťosého obrábacieho AXA VHC -_XTS 50+D.
2. Ing. Marek Korim oboznámil budúcich strojných inžinierov s realizáciou činností od hľadania zákazníkov cez dopytové konanie, prijatie objednávky, predvýrobnú etapu, MTZ, výrobnú etapu až po vyskladnenie výrobkov. To všetko v našom informačnom systéme CONTROL 3000.
3. PaedDr. Marek Krupa vysvetlil všetky procesy spojené s kontrolou kvality a noriem ISO 9000. Študentov oboznámil s našími pracoviskami technickej kontroly a ich vybavením
4. na záver poslucháči TUKE boli oboznámený s výrobou prevádzkou a technologickým vybavením.
Podľa reakcií študentov a pedagogického sprievodu bola pre nich návšteva v našej firme zaujímavá čo nás veľmi teší.

 

Reakcia doc. Ing. Jozefa Svetlíka, PhD.:

“Návšteva u Váš bola pre nás výnimočná. Aj študenti si pochvaľovali, ako firmu s najväčsím nasadením a nadšením ukázat nám toho čo najviac.
Vážime si to a ešte raz ďakujeme.
S úctou”