Aktuality spoločnosti SCHILLER spol. s r. o.

Exkurzia zo Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach

Dnes sme mali tú česť, že našu firmu navštívili 16-ti poslucháči z Katedry výrobnej techniky Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach s doc. Ing. Jozef Svetlíkom, PhD. zástupcu vedúceho katedry PROF. ING. PETERA DEMEČA, CSC.. Pracovníkmi firmy im bola prezentovaná činnosť malej strojárskej firmy 1.Ing. Martin Schiller im odprezentoval históriu, […]

Výmena na poste správcu technickej prípravy výroby.

Dňom 28.02.2017 preberá Marek Schvantner pracovnú pozíciu správcu technickej prípravy výroby (TPV), hospodárenia s náradím (OHN) po pani Kataríne Ráczovej, ktorá naše rady opustila za pracovnú pozíciu bližšie k jej bydlisku. Plánovanie výroby a správu zákaziek prevzala sl. Dominika Piecková. Touto cestou chcem v mene všetkých pracovníkov firmy ešte raz poďakovať pani Kataríne Ráczovej za […]

Rozšírenie výrobných kapacít o nové CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus

Dňa 24. 02 . 2017 sme inštalovali nové výkonné a presné vertikálne CNC frézovacie centrum HYUNDAI F500Plus . Je to ďalší v poradí už ôsmy CNC obrábací stroj firmy HYUNDAI-WIA v našom strojovom parku. Ich kvalita, výkonnosť a spoľahlivosť nás neustále presviedčajú o vysokom štandarde tejto značky preto naša voľba bola jasná. Taktiež odbornosť dodávateľskej […]

Poďakovanie

Dňa 17.02.2016 uplynul rok od môjho vážneho úrazu, ktorý ma vyradil na niekoľko mesiacov z pracovnej činnosti. Touto cestou chcem poďakovať : – Kolegom a všetkým spolupracovníkom, že zvládli všetky úlohy a firma ukázala sa u svojich partnerov ako fungujúci celok aj v prípade takejto udalosti. – Obchodným partnerom, že zachovali našej firme svoju priazeň […]

Nulový bod

V druhej polovici minulého roku sme zrealizovali výrobu upínacieho systému pre rýchle a presné opakované upínanie prípravkov na frézovacom centre HS 630 v spolupráci s firmou HOFFMANN-Group. Upínacie prvky výrobcu ZERO CLAMP sme osadili do nami vyrobených základných dosiek.

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakupuje vertikálne centrum EMAG VL7

Pre opracovanie sériovú výrobu ložiskových krúžkov pre konkrétny rozmer Ø240 mm ktoré vyrábame už desať rokov sme sa rozhodli pred tromi rokmi pre investíciu do sústružníckeho vertikálneho centra VL-7. Našimi cieľmi bolo zvýšenie produktivity, zníženie zmätkovitosti (sledovaný parameter PPM), zníženie fyzickej námahy obsluhy a v neposlednom rade duševnej hygieny práce pre obsluhu.

Spoločnosť SCHILLER spol. s r. o. zakupuje najmodernejšie frézovacie centrum HYUNDAI-KIA HS 630

Investícia horizontálneho dvojstolového frézovacieho centra HS 630 nám rozšírila technologické možnosti opracovania kubických dielcov, kde sme mohli začať obrábať nové typy obrobkov, ktoré sme dovtedy nevedeli robiť na vertikálnych frézach. Zvýšila sa produktivita cca o 50%, u niektorých typov obrobkov až o 200%. Hlavne sme zvýšili presnosť obrábania odstránením polohovania obrobkov obrábaných z viacerých strán. Overená kvalita nami […]